Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Bestseller!
Hermle v odborném tisku.

Kontakt 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Udo Hipp / Marketing Manager

Phone: 07426 95-6238

E-mail: udo.hipp@hermle.de

Open House Hermle 26.-29.04.2017 navzdory návratu zimy do Švábské Alby

02.05.2017

Navzdory tomu, že se do jižního Německa vrátila zima se sněhem a nízkými teplotami, se opět hojně návštěvníků z celého světa vydalo na cestu k hoře Heuberg, aby se ve firmě Maschinenfabrik Berthold Hermle AG informovali o vývojových trendech v oblastech frézování, frézování-soustružení a aditivní výroby. Během čtyř veletržních dnů jsme přivítali více než 2700 návštěvníků z 1200 firem, mezi nimi i více než 900 mezinárodních hostů, abychom jim poskytli komplexní poradenství. Návštěvníci se sjížděli z více než 30 zemí a nechyběly zde velké delegace z evropských sousedních zemí jako z Česka, Nizozemska, Rakouska, Švýcarska, Itálie, ale velký zájem o výrobky Hermle projevily i četné firmy z Ruska, USA, Koreje, Japonska, Mexika.

Abychom vyhověli trendu stále rostoucí automatizace pro splnění požadavků kladených Průmyslem 4.0, byly četné stroje vybaveny vlastními automatizačními řešeními a byly předváděny při výrobních podmínkách. Bylo tomu tak i u zlatého hřebu Open House, nového manipulačního systému HS flex.
Pomocí systému HS flex lze individuálně automatizovat různě velké modely strojů Hermle. Poskytli jsme i platformy pro prezentaci vlastních softwarových řešení Hermle, mezi která patří nástroje jako HACS (Hermle-Automation-Control-System), HIMS (Hermle-Information-Monitoring-System) nebo Remote Desktop, abychom uvedli alespoň některé.

Ve středu zájmu návštěvníků bylo samozřejmě zase více než 20 modelů strojů s důmyslnými řešeními obrábění z nejrůznějších oborů, jako je výroba nástrojů a konstrukce, forem, letecký průmysl, strojírenství, lékařská technika a konstrukce modelů.

Velmi frekventovaná byla také speciální přehlídka více než 60 vystavovatelů z oborů upínacích prostředků, softwaru a hardwaru. Prostřednictvím četných odborných přednášek probíhajících paralelně se speciální přehlídkou byla návštěvníkům ještě přiblížena hlavní témata této speciální přehlídky.

Naše škola pro uživatele upoutávala pozornost na výrobky Hermle pomocí tipů a triků a moderovaných živých ukázek z oblastí programování a školení.

Servisní kompetence Hermle a servisní školicí oddělení byly prezentovány v odděleném prostoru na dvou obráběcích centrech. Prostřednictvím komplexních diagnostických a servisních nástrojů jsme návštěvníkům předváděli, jako rychle a kompetentně je servis Hermle k dispozici a jak se vypořádá s problémy zjištěnými na místě.

Dceřiná společnost Hermle Maschinenbau GmbH se ve svém veletržním stánku prezentovala součástmi aditivně vyrobenými technologií MPA (nanášení kovového prášku). Velké oblibě se rovněž těšilo oddělení odborné přípravy Hermle s předváděnými koncepcemi vzdělávání.

 

Při exkurzích po podniku s průvodcem si mohli návštěvníci udělat obrázek o vysoce moderní výrobě a montáži, vzdělávacím oddělení a o vlastní dceřiné společnosti Hermle pro automatizace Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH.

up
arrow up