Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Stav: 21.04.2018

Děkujeme za Váš zájem o náš portál www.hermle.de a naši společnost.

Ochrana vašich osobních údajů při shromažďování, zpracování a používání dat při příležitosti Vaší návštěvy na našem portálu je pro nás velmi důležitá. Podnikli jsme technická a organizační opatření, která zajistí, že budou dodržovány předpisy pro ochranu osobních údajů jak námi, tak i externími poskytovateli služeb.

Rádi bychom Vás informovali o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a využívání osobních údajů, které nám poskytnete, jakož i o jejich zpracování a použití.

1. Kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim

Telefon: +49 (0) 7426/95-0
Telefax: +49 (0) 7426/95-1309
E-mail: info@hermle.de

2. Shromažďování a zpracování údajů

Osobní údaje jsou informace o Vaší identitě. Spadají sem např. údaje, jako jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Obecně můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést své osobní údaje, např. pokud se chcete pouze informovat o našich produktech a navštívit odpovídající stránky. Přístupy provedené na naší domovské stránce a každé otevření souboru uloženého na domovské stránce jsou zaznamenávány. Ukládání slouží k interní systémovým a statistickým účelům. Zaznamenává se: Název vyvolaného souboru, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat, zpráva o úspěšném vyvolání, webový prohlížeč a žádající doména. Přitom však nejsou z Vaší strany předávány žádné osobní údaje a tyto informace budou uloženy pokud možno odděleně od poskytnutých osobních údajů. Zaznamenávají se také IP adresy žádajících počítačů.

V určitých případech však potřebujeme Vaše jméno a adresu, stejně jako další informace, abychom Vám mohli poskytnout požadované služby. Tyto další osobní údaje budou shromažďovány a ukládány pouze tehdy, pokud tyto údaje dobrovolně poskytnete, například v souvislosti s poptávkou, registrací, žádostí o zaměstnání nebo jako potenciální dodavatel nebo při objednávkách a jejich zpracování.

3. Určení účelu, použití a předávání osobních údajů

Pokud nám poskytnete osobní údaje, použijeme je pouze k zodpovězení Vašich poptávek a zpracování požadavků na služby (objednávky a jejich zpracování, kontaktování, atd.), ohledně reklamních opatření vůči Vám, k poskytnutí přístupu k určitým informacím nebo nabídkám, nebo v rámci našeho portálu dodavatelů pro aktivační proces potenciálních dodavatelů, pro strategický rozvoj dodavatelského vztahu, pro kontrolu přístupu k dodavatelskému portálu nebo pro použití informačních a komunikačních systémů a v souladu se zákonnými požadavky.
Vaše osobní údaje, které nám online poskytnete, budeme shromažďovat, zpracovávat a používat jen k účelům, které jsme Vám sdělili. Vaše osobní údaje budou předány nebo jinak zprostředkovány třetí straně jen pokud je to nezbytné pro účely provádění zde uvedených činností, např. při zapojení poskytovatelů služeb společností Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (např. pro přepravu objednaného zboží), nebo pokud jste již předtím s předáním dat souhlasili. Tyto třetí osoby nesmí údaje použít k jiným účelům.
Samozřejmě budeme respektovat, když nám nebudete chtít poskytnout své osobní údaje na podporu našich vztahů se zákazníky (zejména pro účely přímého marketingu nebo pro účely průzkumu trhu).
Osobní údaje zákazníků nebo dodavatelů zveřejňujeme pouze tehdy, jsme-li k tomu ze zákona povinni, resp. pokud je to vyžadováno soudním příkazem, nebo je-li požadováno zveřejnění k tomu, abychom prosadili nebo chránili naše smluvní podmínky nebo jiné dohody. Toto platí obdobným způsobem pro ukládání dat.
Zveřejnění údajů se neprovádí pro hospodářské účely.
Naši zaměstnanci a námi pověřené servisní společnosti jsou vázáni důvěrností a dodržováním ustanovení aktuálně platných zákonů na ochranu osobních údajů. Přístup k osobním údajům ze strany našich zaměstnanců je omezen jen na zaměstnance, kteří potřebují příslušná data kvůli svým profesním úkolům.

4. Údaje, které shromažďujeme
a. Kontaktní formulář
Pomocí našeho kontaktního formuláře se Vás dotazujeme na uvedené informace (viz https://www.hermle.de/de/kontakt), tedy například jméno, příjmení, obráběcí centra, atd.
Tyto údaje shromažďujeme a používáme pouze proto, abychom Vás mohli kontaktovat ve věci Vašich žádostí uvedených v tomto dokumentu nebo abychom Vám mohli poskytnout informační materiál.
b. Přihlášení k odebírání newsletteru
S přihlášením k odběru našeho newsletteru požadujeme Vaší e-mailovou adresu a Váš souhlas k zasílání pro vlastní reklamní účely. Pro lepší osobní komunikaci můžete uvést další údaje, ale záleží jen na Vás, zda toho využijete.
c. Žádost o zaměstnání
Informace k Vaší žádosti o zaměstnání naleznete pod následujícím bodem.
d. Kontaktní formulář (Školení)
Pomocí našeho kontaktního formuláře se Vás dotazujeme na uvedené informace (viz https://www.hermle.de/en/services/user-training), tedy například jméno, příjmení, obráběcí centra, atd.
Tyto údaje shromažďujeme a používáme pouze proto, abychom Vás mohli kontaktovat ve věci Vašich žádostí uvedených v tomto dokumentu nebo abychom Vám mohli poskytnout informační materiál.

5. Newsletter

S přihlášením k odběru našeho newsletteru bude Vaše e-mailová adresa používána s Vaším souhlasem k zasílání pro vlastní reklamní účely. Přitom si vyžádáme následující souhlas:
„[ ] Souhlasím s tím, že budu dostávat newsletter společnosti Hermle AG a tímto respektuji a akceptuji i pokyny a vysvětlení v prohlášení o ochraně osobních údajů [odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů], zejména pokyny pod bodem „Newsletter“. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat s budoucím účinkem“
Zasílání newsletteru provádíme výhradně my resp. námi pověřený poskytovatel služeb.
Výše uvedený souhlas s odběrem newsletteru e-mailem lze kdykoli odvolat. V každém vydání novinek naleznete odkaz, jehož prostřednictvím můžete souhlas odvolat.
Preventivně upozorňujeme na to, že při přijímání a/nebo zrušení přijímání newsletteru obvykle nevznikají žádné jiné náklady než náklady na zprostředkování podle základního tarifu. Mohou však vzniknout situace, ve kterých nebude možné použít běžné paušální sazby (např. v mimoevropské cizině apod.).

6. Žádost o zaměstnání

Budeme rádi, když u nás budete žádat o zaměstnání. Pro účely žádosti o zaměstnání nám poskytnete obvyklé osobní údaje pro tuto žádost, nejlépe poštou nebo e-mailem.
Pak souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté údaje budou použity výhradně pro proces zpracování žádosti o zaměstnání. Osobní údaje, které nám poskytnete, budou shromažďovány, zpracovávány a používány pouze za účelem zpracování Vaší žádosti o zaměstnání. S Vašimi údaji bude zacházeno důvěrně. Bez Vašeho explicitního souhlasu nebudou předány třetí osobě.
Pokud nebudete chtít svoji online žádost o zaměstnání zachovat, můžete ji kdykoliv písemně zrušit.
Po ukončení procesu zpracování žádosti o zaměstnání nebo pokud svoji žádost stáhnete, budou Vaše údaje poskytnuté v rámci žádosti vymazány v souladu s platnými předpisy.
Pokud Vám aktuálně nemůžeme nabídnout žádnou volnou pracovní pozici a považujeme za možné, že by Vaše žádost o zaměstnání mohla být pro nás nebo i pro naše společnosti v budoucnu zajímavá, nabídneme Vám možnost dalšího uložení Vaší žádosti.
K tomu účelu Vás poprosíme o souhlas v extra e-mailu nebo poštou.  Toto uložení můžete kdykoliv odvolat, což bude mít za následek okamžité a neodvolatelné vymazání Vašich údajů.

7. Předávání údajů třetím osobám nebo do třetí země

Bez zákonných důvodů nepředáme Vaše údaje třetím osobám. Rovněž nepředáme Vaše údaje do třetí země kromě situace, když se sami nacházíte ve třetí zemi nebo vyřízení smluv vyžaduje předání Vašich údajů do třetí země.

8. Cookies

a) Všeobecné informace
Abychom mohli naše stránky uspořádat přitažlivě a umožnili využívání určitých funkcí, používáme na různých stránkách takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají ve vašem koncovém přístroji. Některé námi používané cookies se po zavření relace vašeho prohlížeče, tedy po jeho zavření, opět smažou (takzvané cookies relace). Ostatní cookies zůstávají ve vašem koncovém přístroji a umožňují nám nebo našim partnerským podnikům znovu rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě (přetrvávající cookies). Používáme cookies k personalizaci obsahů a zobrazení a k analýze přístupu na naše webové stránky. Kromě toho poskytujeme informace k vašemu využívání našich webových stránek našim partnerům pro sociální média, reklamu a analýzy. Detaily naleznete na: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/.

b) Souhlas
Stisknutím tlačítka souhlasu na počáteční stránce jste souhlasili s používáním cookies. Souhlas s používáním cookies, které nejsou nutně potřeba k provozu webových stránek, můžete kdykoliv s budoucím účinkem odvolat. Použijte k tomu tlačítko odvolání souhlasu "Odmítnout cookies". Při nepřijetí cookies však mohou být funkce našich webových stránek omezené.

c) Řízení po souhlasu
V ostatních situacích můžete cookies, jestliže jste souhlasili s jejich používáním, libovolně řídit nebo odstranit. Jak, to se dozvíte například zde: AllAboutCookies.org. Ve svém počítači můžete smazat všechny uložené cookies a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, aby zamezovala ukládání cookies. V některých případech ale budete možná muset při každé návštěvě stránek ručně provádět určitá nastavení a počítat s tím, že činnost některých funkcí bude omezena. Navíc věnujte pozornost následujícím písmenům d) k používání funkcí Google Analytics.

d) právní základ
Soubory cookie používáme na právním základě zakotveném v základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jak je popsáno v bodech a-c, činíme tak z důvodu nezbytnosti používání souborů cookie pro účely našich oprávněných zájmů (například oprávněný zájem o analýzu chování uživatelů, optimalizaci nabídky na webových stránkách a reklamy). Zjišťovali jsme, zda je převažujícím zájmem návštěvníků na našich webových stránkách nevstřícnost k používání souborů cookie, ale na základě celkového uvážení jsme dospěli k závěru, že tomu tak není.

9. Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkce Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se uloží do Vašeho počítače a které umožní analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace o Vašem používání této webové stránky vytvořené pomocí cookie (včetně Vaší IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace, aby vyhodnotil, jak využíváte tuto webovou stránku, sestavil zprávu o činnosti webové stránky a přinesl provozovateli webových stránek další služby, které jsou spojené s používáním webové stránky a internetu.
Tyto informace může společnost Google také poskytnout jiným osobám, je-li to zákonem předepsáno a pokud předmětné jiné osoby zpracovávají tato data z pověření společnosti Google. Google nebude za žádných okolností spojovat Vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče. Nicméně upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky v celém rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o Vás společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedeným účelům.
Shromažďování dat můžete kdykoli odmítnout s budoucím účinkem tím, že použijete deaktivační doplněk prohlížeče Google Analytics na stránkách http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Zaznamenávání dat funkcemi Google Universal Analytics můžete také zamezit kliknutím na tento odkaz Deaktivace Google Analytics
Upozorňujeme, že tyto webové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Díky tomu se IP adresy ukládají výhradně v anonymizované podobě a tím je vyloučeno přímé odvození osoby v souvislosti s uloženými údaji.

10. Google Tag Manager

Tyto webové stránky používají Google Tag Manager. Tato služba umožňuje správu webových měřicích kódů prostřednictvím jediného rozhraní. Google Tool Manager pouze implementuje měřicí kódy. To znamená: Nepoužívají se žádné cookies a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tool Manager vyvolá další měřicí kódy, které příp. shromažďují údaje. Google Tag Manager však k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla v úrovni domény nebo cookie provedena deaktivace, zůstane zachována pro všechny trasovací kódy, pokud byly implementovány systémem Google Tag Manager.
Zde klikněte pro vyloučení ze shromažďování údajů systémem Google Tag Manager.
Více informací k systému Google Tag Manager naleznete na:
http://www.google.de/tagmanager/faq.html
http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

11. Kyto

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) využíváme službu webové analýzy společnosti Kyto GmbH (https://www.kyto.de) (Linienstraße 126, 10115 Berlín, dále jen: "Kyto").

Při tom se příp. shromažďují, zpracovávají a ukládají údaje, které se používají k vytváření uživatelských profilů pomocí pseudonymu. Kdykoliv je to možné a účelné, jsou tyto uživatelské profily zcela anonymizovány. K tomu lze použít cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči návštěvníka a slouží k rozpoznání internetového prohlížeče Shromážděné údaje mohou také zahrnovat osobní údaje a jsou buď společnosti Kyto předávány, nebo společností Kyto přímo shromažďovány.

Kyto může informace získané z návštěv na webových stránkách použít k vytvoření anonymních uživatelských profilů. Shromážděné údaje nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníka webových stránek bez jeho výslovného souhlasu. Údaje nebudou prostřednictví pseudonymu sloučeny s osobními údaji. Pokud jsou shromažďovány IP adresy, jsou ihned po získání anonymizovány odstraněním posledního číselného bloku.

Proti shromažďování, zpracování a ukládání dat lze kdykoli odporovat s účinností do budoucnosti. Jednoduše klikněte na dále uvedený odkaz <a href="javascript:kyOptout();">Opt-Out-Link</a>. Nastavení a ukládání cookies lze také obejít prostřednictvím nastavení prohlížeče, to však může mít za následek omezený rozsah funkcí webových stránek.

12. Vaše práva

Požadovat můžete zejména informace o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly vaše údaje zveřejněny, plánovaném období uchovávání, právu na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo námitkách, existenci práva na stížnost, původu Vašich dat, pokud nebyly sesbírány námi, stejně jako existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. významné informace k podrobnostem.
Pokud by Vaše údaje nebyly u nás uvedeny správně, můžete samozřejmě také požádat o jejich opravu nebo doplnění.
Můžete také požádat o vymazání Vašich údajů s výjimkou případů, kdy je jejich zpracování nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a informací, splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo uplatnění, vykonání nebo obhajobu právních nároků. Tomuto přání na vymazání bezodkladně vyhovíme, musíme však přitom samozřejmě dodržovat případně platné zákonné předpisy pro uschování dat.
Můžete také požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud zpochybníte správnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vy odmítáte vymazání údajů a my již údaje nepotřebujeme, protože vy údaje potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků nebo máte námitky proti zpracování osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR.
Pokud jste souhlasili s používáním dat, můžete souhlas kdykoli zrušit s budoucím účinkem.
Máte také právo na přenositelnost dat. Při příslušné žádosti z Vaší strany Vám Vaše údaje poskytneme ve strojově čitelném formátu.
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR, máte právo podat odpor proti zpracování Vašich osobních údajů v souladu s článkem 21 GDPR za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace nebo pokud je odpor namířen proti přímé reklamě. V posledně uvedeném případě máte obecné právo vznést odpor, kterému bez uvedení konkrétní situace vyhovíme.
Veškeré žádosti o informace, žádosti o odstranění atd. nebo námitky proti zpracování údajů směřujte prosím na níže uvedené kontaktní údaje našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů.
Pokud nesouhlasíte s naším zpracováním údajů, máte také právo podat stížnost našemu příslušnému dozorčímu orgánu pro ochranu osobních údajů.
Pro nás je příslušným dozorčím orgánem pro ochranu osobních údajů:
Zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Bádensko-Württembersko

Poštovní přihrádka 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Byli bychom však rádi, kdybyste nejdříve mluvili s námi, abychom mohli společně vyjasnit možné nejasnosti nebo nejistoty.

13. Bezpečnost údajů

Provádíme aktuální technická opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména pro ochranu Vašich osobních údajů před nebezpečím při přenosu dat, jakož i vyžadováním známosti třetími stranami. Tato opatření jsou upravena podle současného stavu techniky.

14. Změna našich nařízení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu našich bezpečnostních opatření a opatření pro ochranu osobních údajů, pokud to vyžaduje technický vývoj. V takových případech také příslušně upravíme naše pokyny k ochraně osobních údajů. Proto se prosím řiďte vždy aktuální verzí našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

15. Lhůty pro vymazání údajů

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme v rámci zabránění a minimalizace dat pouze v takovém rozsahu a po takovou dobu, kdy je to nezbytné pro použití našeho webu respektive zákonem předepsané.
S ohledem na vymazání údajů k žádosti o zaměstnání se řiďte prosím oddílem "Žádost o zaměstnání".

16. Automatizované rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování včetně profilování se neprovádí.

17. Kontaktní partner pro dotazy k ochraně osobních údajů

Máte-li další dotazy ohledně shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Pracovník pověřený ochranou osobních údajů
Industriestraße 8-12
78559 Gosheim
E-mail: datenschutz@hermle.de

arrow up